Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Innkalling

Møteinnkalling HUSK 01 11 16 (PDF 88KB)

Saker til behandling

SakTittel
66/16
Godkjenning av protokoll møte 06.09.2016
67/16
Protokoll Seniorrådet 27.10.2016
68/16
Protokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.10.2016
69/16
Protokoll ungdomsrådet 27.10.2016
70/16
71/16
72/16
73/16
74/16
75/16
76/16
77/16
78/16
79/16
80/16
O-sak 81/16
Oslo kommunes økonomiregister - innlemming av bydelsutvalgene
O-sak 82/16
O-sak 83/16
O-sak 84/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. november 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted