Møte i Bjerke miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 7. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Paviljongen, Bjerkedalen park (Refstadveien)

Sted

Refstadveien 35, OSLO

Kafeen ligger litt lengre ned i parken enn markert på kartet.