Om møtet

Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid i Bydel Bjerke.
Alle møter er åpne for publikum. Du kan i "Åpen halvtime" komme med synspunkter og stille spørsmål til Ungdomsrådet.

Velkommen!

Innkalling

UR innkalling 31.10.17 (PDF 421KB)

Saker til behandling

SakTittel
Godkjenne UR protokoll 25.9.17
Protokoll UR 25.9.17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
Detaljregulering parkbro mellom Økern og Løren
Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum
Prognose august
Avtale med idrettslagene

Tid og sted

Dato

Mandag 30. oktober 2017

Tid

klokken 16:30