Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)


Mariane Sandholdt (SV), leder

Telefon: 99 69 88 05

E-post:

Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsutvalg B har tilsyn ved følgende tjenestesteder:

Lunden, Villa Eik og Bjørk, Refstadjordet miljøarbeidertjenester og Hjemmetjenesten psykisk helse. 

Medlemmer

Sandholdt, Mariane (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)

Telefon: 99 69 88 05

Meyer, Mathias (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Lønnebakken skole
Medlem av Løren skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste
Medlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)

Telefon: 46 95 94 50

Andresen, Ellen Torunn K. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Bjerke videregående skole
Medlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)

Telefon: 90 68 47 63

Lethigangas, Siv Marit (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Linderud skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)
Varamedlem av Vollebekk skole

Telefon: 48 09 46 04

Selstø, Helge (Høyre)

Varamedlem av Bjerkedalen barnehage
Varamedlem av Lønnebakken skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)
Medlem av Årvoll skole

Telefon: 92 89 13 82

Sætre, Monica Semb (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Løren skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)
Varamedlem av Årvoll skole