Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Bjerke

Tilsynsrapporter Økernhjemmet og Økern dagsenter 06.06.16

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.