Tilsynsrapporter fra hjemmetjenesten og Bjerke omsorgsbolig 25.9.19