Tilsynsrapport fra Hjemmetjenesten og Bjerke omsorgsbolig 8.3.16