Tilsynsrapporter Bjerke omsorgsbolig og Hjemmetjenesten 14.12.2016