Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Om møtet

Møtet blir gjennomført digialt. Det er anledning til å delta på åpen halvtime og som tilhører under møtet via teknisk løsning.

Påmelding med navn, telefonnummer og eventuelt ønske å si noe under åpen halvtime sendes til sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no. Navn og telefonnummer vil kun bli brukt til å ha oversikt over deltagere og ved eventuelle beskjeder om møtet. Ved påmelding vil det bli sendt ut informasjon om hvordan man kommer seg inn på det digitale møterommet.

Råd for funksjonshemmede er et samarbeids- og rådgivende organ for bydelsutvalget i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

Rådet uttaler seg i saker som universell tilgjengelighet, saker av samferdselsmessig eller miljømessig karakter, plan og reguleringssaker, friluftsliv og saker som angår pleie og – omsorgsektoren.

Alle møter i folkevalgte organer er åpne. Møtene starter med "Åpen halvtime" der publikum har anledning til å komme med synspunkter og stille spørsmål.

Velkommen!

Tid og sted

Dato

Mandag 8. juni 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80 - Rom Bekkedalen 1. et.

Sted