Tilsynsrapport Økernhjemmet, Økern dagsenter juni 2017 til orientering