Til innhold
6- September-Oktober

Protokoller fra møter i utvalg, råd og komiteer september 2016 til orientering.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.