Administrasjonens utredning vedrørende fritt brukervalg av dagsenter for utviklingshemmede og egenbetaling for trygghetsalarm