Til innhold
Oppvekst- og kulturkomiteen

Møte i Bjerke kultur- og oppvekstkomite

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.