Om møtet

Kultur- og oppvekstkomiteen behandler saker innenfor barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdom, barn, idrett, barnevern, ideelle og veledige organisasjoner, skjenkebevillinger, kulturminnevern og kriminalitetsforebygging.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no

Velkommen!

OBS; Bydelsadministrasjonen flytter fra Økernveien og er på plass i Ulvenveien  80 fra mandag 3. april, møtet avholdes der!

Innkalling

Innkalling KO 03.04.17 (PDF 519KB)

Protokoll

Protokoll KO 03.04.17 (PDF 649KB)

Saker til behandling

SakTittel
22/17
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
28/17
29/17

Tid og sted

Dato

Mandag 3. april 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, 1 et, rom 8 Bekkedalen

Sted