Til innhold
Miljø- og byutviklingskomiteen

Møte i Bjerke miljø- og samferdselskomite

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Mandag 5. desember 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom 1 Økernveien 145, 3 et

Sted

Innkalling

Innkalling MOS 05.12.16 (PDF 570KB)

Innkalling MOS-tillegg 05.12.16 (PDF 643KB)

Saker til behandling

SakTittel
48/16
49/16
50/16
Budsjett 2016 - Eksterne budsjettjusteringer pr. oktober
51/16
52/16
53/16
54/16
55/16
56/16
57/16
58/16
59/16
60/16