Møte i Bjerke ungdomsråd

Om møtet

Det har nå åpnet for at politiske møter kan avholdes fysisk. Ta kontakt med BU-sekretær tommy.muniz@bbj.oslo.kommune.no om du ønsker å overvære et møte eller vil holde et innlegg i åpen halvtime.

Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid i Bydel Bjerke.
Alle møter er åpne for publikum. Du kan i "Åpen halvtime" komme med synspunkter og stille spørsmål til Ungdomsrådet.

Velkommen!

Tid og sted

Dato

Tirsdag 26. april 2022

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Kulturhuset Veitvet