Møte i Bjerke råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Mandag 7. desember 2015

Tid

klokken 16:00