Om møtet

Hvis du ønsker å delta på åpen halvtime må påmelding med navn, telefonnummer og eventuelt ønske om å si noe sendes til sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no. Navn og telefonnummer vil kun bli brukt til å ha oversikt over deltagere og ved eventuelle beskjeder om møtet. Ved påmelding vil det bli sendt ut informasjon om hvordan man kommer seg inn på det digitale møterommet.

Eldrerådet er et partipolitisk uavhengig rådgivende utvalg for bydelsutvalget med oppgaver i alle saker som angår eldre i bydelen. De kan uttale seg i saker som gjelder sektorplaner, tiltak og planer i sosial- og helsesektoren, boligprogram og reguleringsplaner. Videre for samferdselssaker, kommunikasjonsplaner, kulturtiltak og andre kommunale tiltak som vedkommer eldre.

Alle møter starter med Åpen halvtime hvor du gis anledning til å fremme synspunkt og stille spørsmål uten debatt.

Velkommen!

Tid og sted

Dato

Mandag 8. juni 2020

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Årvoll omsorgssenter, Øivindsvei 2

Sted

Ulvenveien 80, Oslo