Om møtet

Eldrerådet er et partipolitisk uavhengig rådgivende utvalg for bydelsutvalget med oppgaver i alle saker som angår eldre i bydelen. De kan uttale seg i saker som gjelder sektorplaner, tiltak og planer i sosial- og helsesektoren, boligprogram og reguleringsplaner. Videre for samferdselssaker, kommunikasjonsplaner, kulturtiltak og andre kommunale tiltak som vedkommer eldre.

Alle møter starter med Åpen halvtime hvor du gis anledning til å fremme synspunkt og stille spørsmål uten debatt.

Velkommen!

Innkalling

Innkalling ER 30.10.17 (PDF 184KB)

Saker til behandling

SakTittel
33/17
34/17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
35/17
36/17

Tid og sted

Dato

Mandag 30. oktober 2017

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80

Sted

Ulvenveien 80, Oslo