Løren skole

Politiske representanter i driftstyret på Løren skole.

Medlemmer

Meyer, Mathias (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Lønnebakken skole
Medlem av Løren skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste
Medlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)

Telefon: 46 95 94 50

Grønbekk, Trygve (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Løren skole

Telefon: 95 80 82 24

Vetvik, Kristoffer Sveen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Løren skole
Medlem av Tonsenhagen skole
Varamedlem av Årvoll skole

Telefon: 40 54 66 94

Husmo, Egil (Høyre)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Løren skole
Varamedlem av Sisiktoppen barnehage

Telefon: 98 24 54 21

Sætre, Monica Semb (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Løren skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)
Varamedlem av Årvoll skole

Leion, Lars Johan A. (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Løren skole
Varamedlem av Tonsenhagen skole
Medlem av Årvoll skole