Lønnebakken skole

Politiske representanter i driftstyret på Lønnebakken skole.

Medlemmer

Meyer, Mathias (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Lønnebakken skole
Medlem av Løren skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste
Medlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)

Telefon: 46 95 94 50

Vold, Camilla Husum (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Lønnebakken skole
Varamedlem av Sandbakken og Årvoll barnehager
Varamedlem av Vollebekk barnehage

Holland, Arild (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Lønnebakken skole

Selstø, Helge (Høyre)

Varamedlem av Bjerkedalen barnehage
Varamedlem av Lønnebakken skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)
Medlem av Årvoll skole

Telefon: 92 89 13 82