Om møtet

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.
Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne vil ofte stille oppklarende spørsmål etter din innledning.
Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  merete.stavn@bbj.oslo.kommune.no tlf. 23439917

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

 

Innkalling

Innkalling BU 09.11.17. (PDF 1,5MB)

Protokoll

Protokoll BU 09.11.17 (PDF 301KB)

Saker til behandling

SakTittel
123/17
124/17
125/17
126/17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
127/17
128/17
129/17
130/17
131/17
132/17
Fritak og suppleringsvalg - Råd for funksjonshemmede
133/17
134/17
135/17

Tid og sted

Dato

Torsdag 9. november 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, møterom Østerheim u.et

Sted

Ulvenveien 80, Oslo