Politikk og politiske møter

Lars Erik Fuglesang

BU-leder

Telefon: 921 49 412

E-post:

Sebastian Vernang

BU-sekretær

Telefon: 992 80 771

E-post:

Bjerke bydelsutvalg

For tiden avholdes samtlige politiske møter, inkludert bydelsutvalget i Bydel Bjerke digitalt. Ta kontakt med BU-sekretær sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no om du ønsker å overvære et møte eller vil holde et innlegg i åpen halvtime.Bjerke bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

 • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen

 • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
 • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
 • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

Ønsker du å finne de ulike sakene som politikerne i bydelsutvalget behandler? 

eInnsyn finner du alle innkallinger, protokoller og politiske saker som bydelsutvalget i Bydel Bjerke behandler.

Du finner saker som andre råd og komiteer behandler i tillegg til arkivsaker i lenkene under:

Møter

 1. Dato 19.11.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Årvoll omsorgssenter, Øivindsvei 2
 2. Dato 17.12.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Årvoll omsorgssenter, Øivindsvei 2

Se hele kalenderen

Medlemmer

Fuglesang, Lars Erik (Arbeiderpartiet)

Leder av Bjerke arbeidsutvalg
Leder av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 921 49 412

Husum, Hans Vold (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Nestleder av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 938 32 740

Sandvær, Anette (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Refstad skole

Telefon: 900 57 574

Holmstrøm, Espen Forsberg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 473 02 302

Diriye, Nima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite

Telefon: 974 19 621

Andresen, Ellen Torunn K. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Bjerke videregående skole
Medlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)

Telefon: 906 84 763

Grewal, Karmjit (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Leder av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste

Telefon: 980 75 425

Meyer, Mathias (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Løren skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste
Medlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)

Telefon: 469 59 450

Husmo, Egil (Høyre)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Løren skole
Varamedlem av Sisiktoppen barnehage

Telefon: 982 45 421

Kveseth, Jørn (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Varamedlem av Refstad barnehage
Varamedlem av Refstad skole
Medlem av Refstad skole

Telefon: 913 29 499

Stærk, Siv-Lise Bendixen (Venstre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 412 47 292

Tingbjør, Tommas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg C - Miljøarbeidertjenestene og arbeidssenter

Telefon: 452 32 676

Samsam, Farshid (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 938 32 740

Sandven, Jon Werner (Rødt)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Veitvet skole

Telefon: 926 13 641

Lethigangas, Siv Marit (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Linderud skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)
Varamedlem av Vollebekk skole

Telefon: 480 94 604