Om møtet

Innkallingen er ikke oppdatert etter saksframlegg som har blitt ettersendt, men er lagt til under saker til behandling

Innkalling

Innkalling bydelsutvalgets arbeidsutvalg (AU) (PDF 926KB)

Protokoll

Protokoll AU 22.10.2015 (PDF 288KB)

Saker til behandling

SakTittel
73/15
74/15
75/15
76/15
77/15
Fastsetting av hvilke komiteer som skal opprettes for perioden 2015-2019
78/15
79/15
Elektronisk kommunikasjon for folkevalgte i Bydel Bjerke
80/15
Delegerte fullmakter i ny periode 2015-2019
81/15
Samarbeidsutvalg i kommunale barnehager - Avgjørelse om eierdeltakelse
82/15
83/15
84/15
85/15
86/15
Kultur- og oppvekstkomite (KO) - valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder
87/15
Miljø- og samferdselskomite (MOS) - Valg av medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder
88/15
89/15
Ny overordnet kriseberedskapsplan for Bydel Bjerke
90/15
Budsjett 2015 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
91/15
92/15
93/15
94/15
95/15
96/15
97/15
98/15
Navnesak sidevei til Spireaveien

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. oktober 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, 3 et

Sted