Om møtet

På grunn av ferieavvikling vil flere av sakene mangle sakfremlegg og vedlegg, disse blir lagt til så snart de er ferdig utarbeidet.

Innkalling

Innkalling AU 11.8.2016 (PDF 313KB)

Protokoll

Protokoll AU 11.08.16 (PDF 193KB)

Saker til behandling

SakTittel
44/16
45/16
46/16
47/16
48/16
49/16
Fritak og suppleringsvalg - Arbeiderpartiet
50/16
Fritak og suppleringsvalg - Miljøpartiet De Grønne
51/16
Endring av verv for Fremskrittspartiet i Miljø- og samferdselskomiteen
52/16
53/16
Høring av plan for nye fartsgrenser i Bydel Bjerke
54/16
55/16
56/16
57/16
58/16
Høring - Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra plan og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse
59/16
Utkast til planstrategi 2016-2019 og planprogram for Oslo kommune på høring og offentlig ettersyn
60/16
61/16
62/16
63/16
64/16
Budsjett 2016 - Disponering av mindrefobruk 2015 samt godkjenning av ubrukte øremerkede midler fra 2015

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. august 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, 3 et

Sted

Økernveien 143