Innkalling

Innkalling AU 14.09.17 (PDF 565KB)

Protokoll

Protokoll AU 14.09.17 (PDF 194KB)

Saker til behandling

SakTittel
76/17
77/17
78/17
79/17
80/17
81/17
82/17
Organisasjonsutvikling i Bydel Bjerke
83/17
Orienteringssak- Helsetjenester til barn og ungdom

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. september 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, BU-salen, inngang fra Ulvenveien

Sted

Ulvenveien 80, Oslo