Lars Erik Fuglesang

Leder

Telefon: 921 49 412

E-post:

Sebastian Vernang

BU-sekretær

Telefon: 992 80 771

E-post:

Bjerke arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

På eInnsyn finner du alle innkallinger, protokoller og politiske saker som arbeidsutvalget i Bydel Bjerke behandler.

Møter

  1. Dato 15.04.
    Klokkeslett 17:00-19:00
  2. Dato 27.05.
    Klokkeslett 17:00-19:00
  3. Dato 12.08.
    Klokkeslett 17:00-19:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Fuglesang, Lars Erik (Arbeiderpartiet)

Leder av Bjerke arbeidsutvalg
Leder av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 921 49 412

Husum, Hans Vold (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Nestleder av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 938 32 740

Gamborg-Heinåli, Bergljot (Rødt)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Utforskeren A, B og C barnehager

Telefon: 920 63 975

Husmo, Egil (Høyre)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Løren skole
Varamedlem av Sisiktoppen barnehage

Telefon: 982 45 421

Remmen, Else Birgitte (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Varamedlem av Vollebekk skole
Varamedlem av Økern og Orelia barnehager
Varamedlem av Årvoll skole

Telefon: 414 78 645