Møte i Alna miljø- og byutviklingskomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. november 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydel Alna Trygve Lies plass 1, inngang C 4. etasje