Møte i Alna helse- og sosialkomite 31.03.2016

Tid og sted

Dato

Onsdag 31. august 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Alna tjenestekontor

Sted

Jerikoveien 20, OSLO