Alna helse- og sosialkomite

Komiteen behandler saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og funksjonshemmede, arbeid med flyktninger og innvandrere, skjenkebevilling og salg av alkohol.

Saker og møter i helse- og sosialkomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Maira Johansen, Sebastian (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite

Ayoub, Jeanet Laial (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Alna helse- og sosialkomite

Farah, Ahmed (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Sanne, John (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Telefon

Nicolaisen, Frode (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Hashi, Anfa Hassan (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Øversveen, Sina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Pahlke, Silke (Rødt)

Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Arif, Muhammad (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Kjellevol, Astrid (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna helse- og sosialkomite

Skartveit Rogne, Runa (Venstre)

Observatør av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for sykehjem og bolig