Møte i Alna bydelsutvalg 10.11.2022

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. november 2022

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Innbyggertorget, Trygve Lies plass 6