Møte i Alna bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. mars 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Storsalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et.