Møte i Alna arbeidsutvalg 23.04.2020

Om møtet

Møte vil bli avholdt i TEAMS.

Sakskart til møte finner du her

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. april 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

TEAMS