Alna arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Saker og møter i arbeidsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Mari Morken

Morken, Mari (gruppeleder) (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna arbeidsutvalg
Leder av Alna bydelsutvalg
Telefon
Sunniva Bratsberg

Bratsberg, Sunniva Myrene (gruppeleder) (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Telefon

Nicolaisen, Frode (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Maira Johansen, Sebastian (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite

Solberg, Vidar (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for sykehjem og helsehus
Telefon

Thorstein, Marte (Venstre)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Malt, Thomas (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Arne H. Rolijordet

Rolijordet, Arne H. (gruppeleder) (Rødt)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Politisk koordinator
Camilla Tomren
Telefon