Tilsynsutvalg 3

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Støylen, Torleif (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg 2
Leder av Tilsynsutvalg 3
Telefon

Thomassen, Wenche

Medlem av Alna eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg 3
Telefon

Solberg, Vidar (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg 2
Medlem av Tilsynsutvalg 3
Telefon