Tilsynsutvalg 1

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Mathisen, Erik (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg 1

Telefon: 97 09 54 78

Thorkildsen, Leif (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg 1

Telefon: 90 69 73 68

Kristiansen, Inger-Lise

Medlem av Tilsynsutvalg 1