Møte i Alna råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Mandag 9. februar 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A