Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet for funksjonshemmde er et rådgivende organ som uttaler seg i alle saker som angår personer som har en form for nedsatt funksjonseven i bydelen.

Saker og møter i rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Skrånestø, Eva Elida

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser

Haug, Heidi

Medlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser

Avdic, Emir 

Medlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser

Andersen, Egil (Høyre)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser
Varamedlem av Tilsynsutvalg for sykehjem og bolig

Gulbransen, Elisabeth (Høyre)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon
John Sørå

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna eldreråd
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon

Marthinussen, Emma Jensen

Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser

Refsum, Sigrid Marie

Varamedlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser

Kristiansen, Inger Lise

Varamedlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon
Yrke
Handicap Forbund (NHF)
Sekretær
Kristine Herbrandsen