Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet for funksjonshemmde er et rådgivende organ som uttaler seg i alle saker som angår personer som har en form for nedsatt funksjonseven i bydelen.

Saker og møter i rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Skrånestø, Eva Elida

Nestleder av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser

Haug, Heidi

Medlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser

Gulbransen, Elisabeth (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon