Møte i Alna råd for funksjonshemmede 30.05.2016

Om møtet

Møtet er åpent for publikum. I tillegg til sakene som blir behandlet, vil det bli gitt informasjon om

  • Oppfølging: Synfaring på Furuset bibliotek og aktivitetshus
  • Oppfølging: Fellesmøte for RFF-ene i Groruddalen til høsten. Rådets medlem Inger Ljøstad foreslår at RFF Alna ber om at tema for dette fellesmøtet skal være de kommunale aktivitetene på Helsearena Aker ("samhandlingsaktivitetene") inkludert befaring.

Innkalling

Sakskart_RFF_2016-05-30 (PDF 66KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Alna råd for funksjonshemmede 30.05.2016 (PDF 106KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Mandag 30. mai 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Furuset bibliotek og aktivitetshus, møterom Hagerup

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. etasje, OSLO