Møte i Alna råd for funksjonshemmede

Om møtet

Møtet er åpent for publikum. I tillegg til sakene som blir behandlet, vil det bli gitt informasjon om

  • Oppfølging: BPA-tall for hele 2015, jf. møteprotokoll 15.02.2016
  • Oppfølging: Utgifter i forbindelse med besøksreiser til Ahus, jf. møteprotokoll 15.02.2016
  • Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019
  • Omvisning i lokaler til Furuset bibliotek- og aktivitetshus

Møte er åpent for alle

Innkalling

Møteinnkalling 110416 (PDF 32KB)

Saker til behandling

Sak 12/16 - Kommuneloven § 10 B - høringsnotat til eldrerådet og rådet for funksjonshemmede

Sak 13/16 - Evaluering av muligheter til å få TT-fritidsreiser til Akershus

Tid og sted

Dato

Mandag 11. april 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Furuset seniorsenter, Trygve Lies plass 1