Møte i Alna råd for funksjonshemmede

Om møtet

Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

Orienterings- og oppfølgingssaker

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2017 ved Jan Henrik Karlsen, avdelingsdirektør

Høring om Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse 2017-2020. Invitasjon til møte om mer tilgjengelige Oslo.

Orientering om prosessen vedrørnde rampen på bibliotek- og aktivitetshuset, besøk på Jerikoveien 20 og fremdriften vedrørende besøk på Aker.

Innkalling

Møteinnkalling_RFF_28-11-2016 (PDF 37KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Mandag 28. november 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Furuset bibliotek og aktivitetshus, møterom Hagerup