Alna eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ som uttaler seg i alle saker som angår eldre i bydelen.

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Morken, Ivar (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna eldreråd
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Leder av Tilsynsutvalg for sykehjem og helsehus
Telefon

Hansgaard, Wenche

Nestleder av Alna eldreråd
Faiz Ahmed Faiz

Faiz, Ahmed Faiz (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for sykehjem og bolig
Telefon

Syed, Jamil

Medlem av Alna eldreråd

Hallingstad, Jorun

Medlem av Alna eldreråd
Telefon

Hesle, Liv Storm

Medlem av Alna eldreråd
John Sørå

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna eldreråd
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon