Alna eldreråd

Alna eldreråd er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

Eldrerådet gir råd til bydelsutvalget i saker som gjelder de eldres levekår, eller tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram og lignende.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Bilde av Ivar Morken

Morken, Ivar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna eldreråd
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Leder av Tilsynsutvalg for sykehjem og helsehus
Telefon
Fotografi av Wenche Hansgaard

Hansgaard, Wenche

Nestleder av Alna eldreråd
Telefon
Fotografi av Faiz Ahmed Faiz

Faiz, Ahmed Faiz (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for sykehjem og bolig
Telefon
Fotografi av Jamil Syed

Syed, Jamil

Medlem av Alna eldreråd
Telefon
Bilde av Jorun Hallingstad

Hallingstad, Jorun

Medlem av Alna eldreråd
Telefon
Fotografi av Liv Storm Hesle

Hesle, Liv Storm

Medlem av Alna eldreråd
Telefon
John Sørå

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna eldreråd
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon