Alna ungdomsråd

Alna ungdomsråd er et rådgivende organ som uttaler seg i alle saker som angår barn og ungdom i bydelen.

Medlemmer

Eivind Fivelsdal
Telefon
Leder av ungdomsrådet
Anas Jarrari