Til innhold
Politikk og politiske møter

Alna oppvekst- og kulturkomite

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.


Eivind Fivelsdal

OKK sekretær

Telefon: 938 61 147

E-post:

Alna oppvekst- og kulturkomite

Komiteen behandler saker om aktiviteter og institusjoner innen kunst og kultur, bibliotek, film, video, barnehager, ungdomsspørsmål, frivillighetsmidler og oppvekstvilkår.

Medlemmer

Sahra Jaber

Jaber, Sahra (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 481 20 289

Støylen, Torleif (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg 2
Leder av Tilsynsutvalg 3

Telefon: 915 19 839

Waqas Sarwar

Sarwar, Waqas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 462 74 646

Laila Løchting

Løchting, Laila (Rødt)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 901 93 644

Gulbrandsen, Elisabeth (Høyre)

Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 994 90 146

Seceragic, Sabahudin (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 975 87 425

Anne-Liv Gamlem

Gamlem, Anne-Liv (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 905 32 682

Egge, Raymond Alv Kristiansen (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 458 86 470