Alna oppvekst- og kulturkomite

Komiteen behandler saker om aktiviteter og institusjoner innen kunst og kultur, bibliotek, film, video, barnehager, ungdomsspørsmål, frivillighetsmidler og oppvekstvilkår.

Medlemmer

Sahra Jaber

Jaber, Sahra (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon

Støylen, Torleif (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg 2
Leder av Tilsynsutvalg 3
Telefon
Waqas Sarwar

Sarwar, Waqas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon
Laila Løchting

Løchting, Laila (Rødt)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon

Gulbrandsen, Elisabeth (Høyre)

Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon

Seceragic, Sabahudin (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon

Grøtting, Joakim (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon

Egge, Raymond Alv Kristiansen (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon
OKK sekretær
Eivind Fivelsdal
Telefon