Til innhold
Politikk og politiske møter

Alna arbeidsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.


Camilla Tomren

Politisk koordinator

Telefon: 928 82 933

E-post:

Alna arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Medlemmer

Mari Morken

Morken, Mari (gruppeleder) (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna arbeidsutvalg
Leder av Alna bydelsutvalg

Telefon: 957 29 124

Sunniva Myrene Bratsberg

Bratsberg, Sunniva Myrene (gruppeleder) (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 900 77 128

Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 481 23 223

Brynjar Arnfinnsson

Arnfinnsson, Brynjar (gruppeleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg

Telefon: 915 27 401

Børge Ingvaldsen

Ingvaldsen, Børge (gruppeleder) (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 404 12 803

Arne H. Rolijordet

Rolijordet, Arne H. (gruppeleder) (Rødt)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 952 62 198

Karin Ståhl Woldseth

Woldseth, Karin Ståhl (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg 2
Medlem av Tilsynsutvalg 3

Telefon: 976 99 584