Møte i Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité 23.10.18 (PDF 375KB)

Protokoll

Protokoll Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité 23.10.2018 (PDF 134KB)

Saker til behandling

SakTittel
KVOF 18/38
KVOF 18/39
Kommunerevisjonens rapport 9-2018 Bydelenes forebygging av utenforskap blant barn og unge
KVOF 18/40
Utkvittering av verbalvedtak VK1 (VF1) Dører inn til avdelingen, stellerom og soverom i barnehager
KVOF 18/41
Utkvittering av verbalvedtak VK12(VF12) Sunn og bærekraftig skolefrokost
KVOF 18/42
Utkvittering av verbalvedtak VK 13 (VF13) Sunn og bærekraftig mat i barnehagen
KVOF 18/43
KVOF 18/44
Utkvittering av verbalvedtak VH6 Integrering av nyankomne tilflyttere (omforent ny formulering)
KVOF 18/45

Tid og sted

Dato

Tirsdag 23. oktober 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sagene samfunnshus, Trinserud

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO