Oppvekst- og velferdskomitéen

Møte i Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité 17.04.18 (PDF 360KB)

Protokoll

Protokoll Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité 17.04.2018 (PDF 321KB)

Saker til behandling

SakTittel
KVOF 18/8
KVOF 18/9
KVOF 18/10
KVOF 18/11
KVOF 18/12
KVOF 18/13
KVOF 18/14
KVOF 18/15
KVOF 18/16
KVOF 18/17
Høring av behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028
KVOF 18/18
KVOF 18/19
VA1: Dialogmøter mellom bydelens folkevalgte og brukere/ansatte ved bydelens tjenestesteder
KVOF 18/20

Tid og sted

Dato

Tirsdag 17. april 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sagene samfunnshus, Trinserud

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO