Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Møte i Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomité 24.08.16 (PDF 92KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomité 24.08.16 (PDF 105KB)

Saker til behandling

SakTittel
MKB 16/18
MKB 16/19
MKB 16/20
MKB 16/21
Høring av planstrategi og planprogram for revisjon av Oslo kommuneplan
MKB 16/22
Bydel Sagenes uttalelse til forskrift om tilskudd til urbant landbruk i Oslo kommune
MKB 16/23
Bydel Sagenes uttalelse til ny avfallsstrategi for Oslo mot 2025

Tid og sted

Dato

Onsdag 24. august 2016

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO