Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Møte i Sagene miljø- kultur- og byutviklingskomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité 30.11.16 (PDF 127KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité 30.11.16 (PDF 133KB)

Saker til behandling

SakTittel
MKB 16/36
MKB 16/37
MKB 16/38
Evaluering av og revidert retningslinjer for støtteordningen Grønne midler
MKB 16/39
Høring - administrativt utkast til handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
MKB 16/40

Tid og sted

Dato

Onsdag 30. november 2016

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO