Møte i Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene Miljø-, kultur- og byutviklingskomité 04.12.19 (PDF 207KB)

Protokoll

Protokoll Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité 04.12.19(1) (PDF 360KB)

Saker til behandling

SakTittel
MKB 19/28
MKB 19/29
MKB 19/30
MKB 19/31
Detaljregulering av tomt ved Gunnar Schjelderups vei til studentboliger
MKB 19/32
Endring av retningslinjer og rutiner for tildeling av frivilligmidler
MKB 19/33
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling, Villa Paradiso, Ivan Bjørndals gate 25
MKB 19/34
Søknad om serverings- og skjenkebevilling - The Juicery, Vitaminveien 9

Tid og sted

Dato

Onsdag 4. desember 2019

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO